Đồng chí Tráng A Pao


Họ và tên: Tráng A Pao

Tên gọi khác: Tráng Xì Páo

Ngày sinh: 01-12-1945

Quê quán: Xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa V (dự khuyết) VI, VII, VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác