Đồng chí Tạ Quang Ngọc


Họ và tên: Tạ Quang Ngọc

Ngày sinh: 15-11-1944

Quê quán: Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác