Đồng chí Trịnh Trọng Quyền


Họ và tên: Trịnh Trọng Quyền

Ngày sinh: 10-4-1947

Quê quán: Xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX.

Phản hồi

Các tin khác