Đồng chí Đỗ Nguyên Phương


Họ và tên: Đỗ Nguyên Phương

Ngày sinh: 20-5-1937

Quê quán: Phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác