Đồng chí Phạm Đình Phú


Họ và tên: Phạm Đình Phú

Ngày sinh: 12-01-1948

Quê quán: Xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX.

Phản hồi

Các tin khác