Đồng chí Nguyễn Văn Quân


Họ và tên: Nguyễn Văn Quân

Tên gọi khác: Bảy Quân

Ngày sinh: 11-1949

Quê quán: Xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác