Đồng chí Nguyễn Phúc Thanh


Họ và tên: Nguyễn Phúc Thanh

Ngày sinh: 25-6-1944

Quê quán: Xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác