Đồng chí Đỗ Trung Tá


Họ và tên: Đỗ Trung Tá

Ngày sinh: 12-12-1945

Quê quán: Xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác