Đồng chí Khuất Hữu Sơn


Họ và tên: Khuất Hữu Sơn

Ngày sinh: 06-8-1945

Quê quán: Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX.

Phản hồi

Các tin khác