Đồng chí Lê Thanh Tâm


Họ và tên: Lê Thanh Tâm

Năm sinh: 1946

Quê quán: Tỉnh Long An

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX.

Phản hồi

Các tin khác