Đồng chí Tạ Hữu Thanh


Họ và tên: Tạ Hữu Thanh

Ngày sinh: 26-02-1942

Quê quán: Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác