Đồng chí Nguyễn Văn Yểu


Họ và tên: Nguyễn Văn Yểu

Ngày sinh: 22-9-1942

Quê quán: Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác