Đồng chí Mai Văn Năm

Họ và tên: Mai Văn Năm

Ngày sinh: 03-5-1948

Quê quán: Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X.

Phản hồi

Các tin khác