Đồng chí Nguyễn Dy Niên


Họ và tên: Nguyễn Dy Niên

Ngày sinh: 09-12-1935

Quê quán: Xã Hoằng Anh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác