Đồng chí Trần Đình Đàn

Họ và tên: Trần Đình Đàn

Ngày sinh: 08/01/1951

Quê quán: Xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác