Đồng chí Đỗ Bá Tỵ

Họ và tên: Đỗ Bá Tỵ

Ngày sinh: 01/12/1954

Quê quán: Xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác