Đồng chí Võ Tiến Trung

Họ và tên: Võ Tiến Trung

Ngày sinh: 21/12/1954

Quê quán: xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phản hồi

Các tin khác