Hưng Yên có 1.231 đơn vị bầu cử cấp huyện và cấp xã
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào 23/5/2021 (Ảnh minh họa: TL)

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào 23/5/2021 (Ảnh minh họa: TL)

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện hoặc huyện) trong tỉnh Hưng Yên được bầu 323 đại biểu, trong đó có 2 huyện được bầu 35 đại biểu; 2 huyện được bầu 33 đại biểu; 3 huyện được bầu 32 đại biểu; 1 huyện được bầu 31 đại biểu và 2 huyện được bầu 30 đại biểu.

Ở các xã, phường, thị trấn (cấp xã) được bầu 4.076 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Căn cứ vào dân số, cử tri và đặc điểm dân cư của từng địa phương, Ủy ban Bầu cử cấp huyện và cấp xã trong tỉnh đã ấn định 1.231 đơn vị bầu cử. Trong đó, cấp huyện có 71 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; cấp xã có 1.160 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

*Liên quan đến công tác bầu cử, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong các ngày từ 22/2 đến 14/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 3 đoàn tiến hành kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 10 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; một số Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc ban hành các văn bản liên quan đến công tác bầu cử; việc tham gia thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; kiểm tra việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử... Qua đó nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kịp thời hướng dẫn để có biện pháp khắc phục, tháo gỡ./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất