Nâng cao ý thức trong toàn xã hội về một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
B

Cử tri hoàn thành bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: TH)

Ngày 25/5, đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã ra thông cáo báo chí về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội; Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 05/KH-UBBC ngày 08/02/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An ra thông cáo báo chí cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trên địa bàn tỉnh Long An.

Thông cáo báo chí nhấn mạnh, tỉnh Long An đã kịp thời thành lập Ủy ban Bầu cử và các Tiểu Ban, Ban Bầu cử, Tổ bầu cử và bộ phận giúp việc các cấp đúng quy định, phát huy cao độ vai trò của từng tổ chức; đã kịp thời ban hành nhiều văn bản và tổ chức các hội nghị để chỉ đạo công tác bầu cử. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, thời gian theo quy định; công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện đa dạng, sâu rộng và thường xuyên, liên tục tạo không khí đồng thuận, vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đảm bảo; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung quyết liệt; cơ sở vật chất, trang trí tại các khu vực bầu cử đầy đủ, trang trọng và đúng quy định.

Về người ứng cử Đại biểu Quốc hội có 14 người để bầu lấy 08 đại biểu; chia làm 03 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Long An. Số người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh là 98 người để bầu 60 đại biểu; chia làm 19 đơn vị bầu cử trên địa bàn. Số người ứng cử Đại biểu HĐND cấp huyện gồm 795 người để bầu lấy 476 đại biểu. số người ứng cử Đại biểu HĐND cấp xã là  8.070 người để bầu lấy 4.863 đại biểu. Toàn tỉnh có 1.279.043 cử tri và 1.298 khu vực bỏ phiếu.

Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt: 99,81%. Một số địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% như: Thị xã Kiến Tường, huyện Mộc Hóa, huyện Tân Trụ, huyện Châu Thành,...

Trong đó, không khí ngày bầu cử vui tươi, phấn khởi; cử tri đi bầu với tỷ lệ cao, trực tiếp lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trang thiết bị kỹ thuật được bố trí đầy đủ, kịp thời, không xảy ra tình trạng thiếu cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điện đảm bảo thông suốt.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong suốt cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đảm bảo ổn định, không xảy ra điểm nóng trên địa bàn, không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu. Nhìn chung, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tất cả cử tri thực hiện tốt nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia bỏ phiếu. Các Tổ Y tế phòng chống dịch ở khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm ngặt việc đo thân nhiệt, kiểm tra đeo khẩu trang, hướng dẫn việc khai báo y tế đối với tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu. 

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời của Lãnh đạo tỉnh Long An và sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành, các đơn vị phụ trách bầu cử; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỷ 2021 - 2026 diễn ra trên địa bàn tỉnh đúng quy định, an toàn, đảm bảo mục đích, yêu cầu từ khâu tổ chức lực lượng, nội dung, tiến độ, thời gian và kết quả; tạo không khí ngày hội của toàn dân, nâng lên nhận thức, ý thức trong toàn xã hội về một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Long An đã thành công tốt đẹp. Hiện tại, thành viên các Tổ bầu cử đang tiến hành kiểm phiếu./.

Phản hồi

Các tin khác