Hội đồng nhân dân tỉnh Long An sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng
K

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp với các sở, ngành có liên quan. (Ảnh: Kỳ Nam)

Ngày 25/5, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch (Hội đồng nhân dân) HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp thống nhất về thời gian, địa điểm, nội dung kỳ họp thứ Nhất và kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Long An khóa X, dự kiến tổ chức vào ngày 21/6/2021; Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa X, dự kiến tổ chức trong 2 ngày (29 và 30/7/2021), tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.

Kỳ họp thứ Nhất, Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công bố Nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, gồm các tờ trình về nhân sự bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; quyết định thành lập các Ban và số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; quyết định nhân sự bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua Nghị quyết về Chương trình làm việc toàn khóa của HĐND tỉnh khóa X và kế hoạch tổ chức các kỳ họp lệ năm 2021 của HĐND khóa X.

Tại kỳ họp thứ Hai, Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Hai; chương trình hoạt động giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh; đồng thời ban hành Đề án về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh kháo X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng với đó, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và các báo cáo về tình hình phát triển KT- XH; tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản; công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiến độ, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về bổ sung quy hoạch đường mới song song Quốc lộ 62; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế; Nghị quyết thông qua Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025;...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan liên quan và các cơ quan thông tấn báo chí địa phương khẩn trương có kế hoạch chuẩn bị chu đáo cho 2 kỳ họp và thông tin rộng rãi đến các cử tri trong toàn tỉnh. Nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phải được chuẩn bị kỹ, sát thực tế, bảo đảm đủ cơ sở pháp lý và đúng quy trình luật định./.

Phản hồi

Các tin khác