Nghệ An: Gần 43.000 cử tri miền núi, biên giới bỏ phiếu sớm
Cử tri bản Cam và bản Bạch Sơn, thuộc xã Cam Lâm, huyện Con Cuông (Nghệ An) nghiên cứu danh sách cử tri trước khi bỏ phiếu.

Cử tri bản Cam và bản Bạch Sơn, thuộc xã Cam Lâm, huyện Con Cuông (Nghệ An) nghiên cứu danh sách cử tri trước khi bỏ phiếu.

Theo đó, 31.246 cử tri huyện Kỳ Sơn, 5.082 cử tri huyện Tương Dương, 3.943 cử tri huyện Quế Phong, 2.425 cử tri huyện Con Cuông thuộc 159 đơn vị bầu cử đi bầu cử sớm tại 207 khu vực bầu cử, chiếm 6,05% tổng số khu vực bầu cử trong toàn tỉnh.

Cụ thể như sau: Huyện Kỳ Sơn có 156 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 16 xã: Mường Ải; Mường Típ; Tây Sơn; Nậm Càn; Tà Cạ; Bảo Nam; Na Ngoi; Keng Đu; Bắc Lý; Mỹ Lý; Đoọc Mạy; Mường Lống; Hữu Kiệm; Na Loi; Huồi Tụ; Hữu Lập.  Huyện Tương Dương có 30 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 xã: Hữu Khuông; Nhôn Mai; Mai Sơn; Lượng Minh. Huyện Con Cuông có 11 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 xã: Môn Sơn; Châu Khê; Cam Lâm; Thạch Ngàn. Huyện Quế Phong có 10 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 5 xã: Tiền Phong; Tri Lễ; Cắm Muộn; Mường Nọc; Nậm Nhoóng.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, các điểm bầu cử sớm này nằm ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, khu vực địa hình phức tạp, phương tiện giao thông chưa hoàn thiện, việc di chuyển từ các khu vực bỏ phiếu đến trụ sở làm việc của các ban bầu cử phải đi bộ mất 1-2 ngày. Mục đích bỏ phiếu sớm là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này được thuận lợi; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong cả tỉnh.

Cử tri bản Cam và bản Bạch Sơn, thuộc xã Cam Lâm, huyện Con Cuông (Nghệ An) tham gia bỏ phiếu sớm.

Cử tri bản Cam và bản Bạch Sơn, thuộc xã Cam Lâm, huyện Con Cuông (Nghệ An) tham gia bỏ phiếu sớm.

Trên toàn tỉnh Nghệ An, theo thống kê có hơn 2,2 triệu cử tri bỏ phiếu tại 3.416 khu vực bầu cử để bầu 13 đại biểu Quốc hội khoá XV, 83 đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, 737 đại biểu HĐND cấp huyện và 10.993 đại biểu HĐND cấp xã.

Để tổ chức cuộc bầu cử, Nghệ An thành lập 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 26 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 216 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.242 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã./.

Phản hồi

Các tin khác