Hòa Bình: Đảm bảo phòng, chống dịch trong quá trình bầu cử

Xã Hiền Lương (Đà Bắc) chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. Ảnh: TH

Theo đó, để kịp thời tham mưu, giúp Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Hòa Bình chỉ đạo, triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị UBBC các huyện, thành phố triển khai đến UBND cấp xã và các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn nội dung hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử trong một số tình huống liên quan đến việc phòng, chống dịch COVID-19 tại Công văn số 2322/BNV-CQĐP, ngày 21/5/2021. Cụ thể:

Để tiếp tục bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức bầu cử thực hiện Văn bản số 253/VPHĐBCQG-PL, ngày 19/5/2021 của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG), Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử trong một số tình huống liên quan đến việc phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể:

Về việc tổ chức bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19

Quy trình tổ chức bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 được thực hiện theo các Phụ lục 3, 4 kèm theo Công văn số 2135/BNV-CQĐP, ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trong đó, đề nghị các địa phương lưu ý một số nội dung sau:

Trường hợp tại cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị không thành lập khu vực bỏ phiếu riêng thì thành viên Tổ bầu cử phải đưa hòm phiếu phụ đến cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị để cử tri thực hiện quyền bầu cử; lãnh đạo tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để cử tri là những người đang cách ly tập trung, bệnh nhân COVID-19 thực hiện quyền bầu cử của công dân.

Đối với trường hợp bệnh nhân COVID-19 phải nằm giường bệnh, không di chuyển tới điểm bỏ phiếu được, tùy thuộc vào diễn biến sức khỏe của cử tri, nếu cử tri có nguyện vọng bỏ phiếu thì thành viên Tổ bầu cử được phân công nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị đưa hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử, con dấu "Đã bỏ phiếu" và các điều kiện bảo đảm cần thiết khác đến giường bệnh để cử tri thực hiện việc bỏ phiếu.

Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị thì các thành viên Tổ bầu cử phải tiến hành khử khuẩn, tiệt trùng hòm phiếu phụ và các tài liệu có liên quan theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc chuyển hòm phiếu phụ hoặc có thể tiến hành kiểm phiếu ngay tại cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 225/VPHĐBCQG-PL, ngày 11/5/2021 của Văn phòng HĐBCQG.

Về xử lý tình huống phát hiện cử tri có dấu hiệu bất thường trong quá trình tổ chức bỏ phiếu

Quá trình tổ chức bỏ phiếu, nếu phát hiện cử tri có dấu hiệu bất thường như sốt, ho, đau họng... thì Tổ bầu cử phối hợp với nhân viên y tế khẩn trương di chuyển cử tri đó đến khu vực cách ly tạm thời trong khu vực bỏ phiếu. Tùy từng trường hợp cụ thể theo khuyến cáo của nhân viên y tế, Tổ bầu cử kịp thời báo cáo UBBC cấp trên trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời phải có các biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.

Bộ Nội vụ đề nghị UBBC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện, tình hình cụ thể ở địa phương để có phương án bỏ phiếu bầu cử linh hoạt, phù hợp, bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19./.

Phản hồi

Các tin khác