Đồng chí Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội

Sáng 07/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội.

Kết quả, với 465/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội.

Đồng chí Bùi Văn Cường được bầu giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội. (Ảnh: QH)

Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102 ngày 24/11/2015 của Quốc hội, căn cứ Tờ trình số 864 ngày 6/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu bầu Tổng Thư ký Quốc hội Khóa XIV ngày 7/4/2021, quyết nghị: ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội Khóa XIV. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Đồng chí Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Tháng 7/2019, đồng chí Bùi Văn Cường được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk từ đó đến nay./.

Phản hồi

Các tin khác