Vĩnh Phúc: Chủ động tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử
Định kỳ hằng tháng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh

Định kỳ hằng tháng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh

Bám sát chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tiễn địa phương, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, nổi bật là đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; thành lập tổ công tác của tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân... Cùng với đó, duy trì lịch tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Sau ngày tiếp, có văn bản chỉ đạo các cấp, ngành xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó, yêu cầu xác định nguyên nhân từng vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp và các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở để chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh nên số lượt người trực tiếp đến cơ quan hành chính Nhà nước và gửi đơn, thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm dần. Chỉ tính riêng năm 2020, toàn tỉnh đã nhận hơn 2.780 lượt đơn, trong đó có hơn 1.790 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh đủ điều kiện xử lý, giảm 21,4% so với cùng kỳ năm 2019. Cơ quan hành chính Nhà nước ở cả 3 cấp đã tiếp 5.780 lượt công dân, giảm 616 lượt. Qua rà soát, phân loại, trong 1.790 đơn đủ điều kiện xử lý, có 1.206 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, đã xem xét có quyết định, kết luận và văn bản giải quyết 1.065 vụ việc, đạt 88,3%; giải quyết xong 21/46 vụ việc phức tạp, kéo dài.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, về cơ bản, các vụ việc khiếu nại tố cáo đã được thụ lý, giải quyết theo đúng trình tự pháp luật, thấu tình đạt lý, không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII và cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm tổ chức tốt việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các địa phương rà soát, nắm tình hình phát sinh ở cơ sở liên quan đến khiếu nại, tố cáo; chủ động tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh và các cấp, ngành liên quan chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ở địa phương, đơn vị, không để hình thành các điểm nóng, ảnh hưởng đến bầu cử. Riêng đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, giao Ủy ban Kiểm tra cùng cấp chủ động tiếp nhận, phân loại và tiến hành giải quyết theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Cùng với nhiệm vụ trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ủy ban Kiểm tra các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp ủy cùng cấp xem xét, chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, thuộc trách nhiệm giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức.

Được biết, đến thời điểm Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2, trên địa bàn tỉnh chưa nhận được đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử hay nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo quy định, trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử các cấp sẽ dừng việc tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử. 

Phản hồi

Các tin khác