Tập huấn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức “Hội nghị tập huấn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Tham dự có khoảng 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

TS. Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Quốc hội hướng dẫn Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội. Ảnh: VA

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Quốc hội hướng dẫn Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội; các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội. TS. Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành từ tháng 1/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Phó Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Hoàng Vĩnh Bảo, nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày 23/5/2021 (Chủ nhật) có ý nghĩa rất quan trọng. Do đó, công tác thông tin báo chí có vai trò rất quan trọng, góp phần vào thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt làm rõ một số điểm mới trong Chỉ thị 45-CT/TW, giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu...

Bên cạnh đó, cần chú trọng tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử.

Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân đối với cuộc bầu cử; kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo.

Tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, Thứ trưởng nêu rõ cần giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với nhân dân các nước trên thế giới biết được thể thức và không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân...

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng đề nghị các cơ quan báo chí phát huy tinh thần, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền để cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp./.

Phản hồi

Các tin khác