UBTVQH sẽ xem xét báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chính phủ, Quốc hội

 Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Quang Khánh)

Theo dự kiến, phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 22/02/2021.

Tại phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ; cho ý kiến bằng văn bản đối với báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội./.

Phản hồi

Các tin khác