Bắc Kạn: Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã cơ bản chấp hành nghiêm kế hoạch đề ra
Cuộc họp đoàn giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: N.V)

Cuộc họp đoàn giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: N.V)

Theo báo cáo tại cuộc họp đoàn giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 11/5, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã cơ bản chấp hành nghiêm kế hoạch giám sát, chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, bố trí đúng, đủ thành phần để làm việc. Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và tiến độ theo kế hoạch.

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử được đảm bảo thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã đã chuẩn bị phương án phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống thiên tai; phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

Tuy nhiên, qua giám sát, tại một số nơi, việc niêm yết danh sách cử tri chưa khoa học, thiếu thông tin, chưa theo khu vực bỏ phiếu, chưa xác định được số cử tri được tham gia bầu cử đại biểu từng cấp. Lập danh sách người ứng cử chưa theo hướng dẫn; tiểu sử tóm tắt một số ứng cử viên có sai sót về thông tin…

Chính vì vậy, theo đoàn giám sát, Sở Nội vụ của tỉnh Bắc Kạn cần khẩn trương cấp phát đồng bộ các tài liệu, trang thiết bị phục vụ bầu cử. Khẩn trương rà soát danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh đã bị rách, hỏng, có sai sót để cấp bổ sung, thay thế.

Đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông của tỉnh tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở trong công tác thông tin, tuyên truyền…

UBND, Ủy ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác bầu cử tại địa phương theo luật định và kế hoạch của Ủy ban bầu cử, huyện, xã đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng…/.

Phản hồi

Các tin khác