Kiên Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử
Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh và huyện Hòn Đất tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho nhân dân. (Ảnh: HT)

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang và huyện Hòn Đất tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho nhân dân. (Ảnh: HT)

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực phản ánh sâu rộng kết quả hoạt động của lực lượng Công an trong đợt cao điểm thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD; đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đảng viên, cán bộ chiến sĩ trực tiếp nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, tuyên truyền về cuộc bầu cử và nâng cao nhận thức trách nhiệm cho nhân dân tích cực tham gia đi bầu cử và thực hiện việc làm CCCD có gắn chip điện tử. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cuộc bầu cử; về mục đích, ý nghĩa của việc cấp CCCD có gắn chip điện tử để người dân hiểu đúng, hiếu đủ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; những chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động bầu cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

Tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; những nỗ lực của lực lượng Công an các cấp trong chủ động ngăn chặn, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ và mất đoàn kết toàn dân tộc. Các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thuộc công an nhân dân; công tác đảm bảo an ninh trật tự cho hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và cuộc bầu cử, các hoạt động tổ chức bầu cử trong Công an tỉnh…/.

Phản hồi

Các tin khác