Thái Bình: Chốt danh sách 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội

Ảnh minh họa. (Nguồn: TL)

Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình đã lập danh sách sơ bộ 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV (trong đó 1 người tự ứng cử); 124 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến ngày 13/4/2021, 1 cơ quan đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV; các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm dân chủ, khách quan.

Các đại biểu đã tiến hành thảo luận, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời biểu quyết nhất trí cho rút 1 người không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 16 người không tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu kín để giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, 107 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, cơ cấu kết hợp của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV: nữ 63,6%, tuổi trẻ 36,3%, người ngoài Đảng 18,1%; cơ cấu kết hợp của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026: nữ 36,4%, tuổi trẻ 29,9%, người ngoài Đảng 11,2%./.

Phản hồi

Các tin khác