• LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  (ĐHXIII) – Tại hội thảo góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra ngày 9/11, do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức, các đại biểu nêu nhiều ý kiến đề xuất cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước phù hợp với từng giai đoạn, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở.

 • Lâm Đồng góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc

  (ĐHXIII) - Sáng 9/11, Liên Đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Lào Cai: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII

  (ĐHXIII) - Việc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đưa ra những ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện rõ mong muốn, trách nhiệm nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Xây dựng lớp cán bộ có tâm, có tài, có tầm

  (ĐHXIII) – Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 10/11 tới đây, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Trước phiên thảo luận tại tổ, bên lề Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề quan tâm, những ý kiến tâm huyết góp ý vào các dự thảo Văn kiện này.

 • Cần bổ sung định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật

  (ĐHXIII) - Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện rất sắc nét các nội dung về nhà nước pháp quyền XHCN và đi cùng với đó là một tầm nhìn mang tính chiến lược về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp trong giai đoạn 2021-2030.

 • Trí thức trẻ tiêu biểu góp ý vào các dự thảo văn kiện

  (ĐHXIII) - Trên cơ sở nghiên cứu các dự thảo Văn kiện, các trí thức trẻ tiêu biểu đã tập trung trí tuệ, thể hiện trách nhiệm của mình thông qua việc phân tích, đánh giá, bổ sung ý kiến góp ý, góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.        

 • Nhiều ý kiến tâm huyết của các ĐBQH góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII

  (ĐHXIII) - Theo chương trình, tại Kỳ họp thứ 10, trong tuần tới, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã có những ý kiến tâm huyết góp ý vào các dự thảo Văn kiện này.

 • Giải quyết thách thức về môi trường để phát triển bền vững

  (ĐHXIII) - Để góp phần hoàn thiện các dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhiều chuyên gia, nhà quản lý về lĩnh vực môi trường đề xuất cần bổ sung vào dự thảo những giải pháp trọng tâm giải quyết thách thức về vấn đề ô nhiễm môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường nông thôn…

 • Bạc Liêu góp ý Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  (ĐHXIII) – Ngày 4/11/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước

  (ĐHXIII) – Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch của Bộ Tư pháp về việc triển khai hoạt động nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, sáng 4/11, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng”.

1 2 3 4 5 6

Mới nhất