Bạc Liêu góp ý Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TL)

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TL)

Dự hội nghị có các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X; các vị thượng tọa, ni sư, đại đức, hòa thượng, A-cha, các linh mục, chức sắc, chức việc, đại diện các cơ sở, hội, tôn giáo trong tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo những điểm mới, những điểm trọng tâm của 2 dự thảo: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030).

Sau khi nghe các dự thảo báo cáo, đa số các đại biểu thống nhất đánh giá nội dung Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đã được chuẩn bị công phu, có những điểm mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại; nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, đầy đủ số liệu, đánh giá chính xác tình hình phát triển kinh tế- xã hội nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp tại Hội nghị.

Các ý kiến đóng góp xoay quanh các nội dung: Nêu cao giá trị tôn giáo trong đời sống Nhân dân, qua đó, nội dung “bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng” phải sửa thành “bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng”; Cần có chế tài đủ mạnh để xử lý các trường hợp vi phạm văn hóa trên các trang mạng; Kiểm soát chặt các nội dung văn hóa ngoại lai, đồng thời cần đẩy mạnh các hoạt động duy trì và bảo tồn nét văn hóa truyền thống; Phải có giải pháp cụ thể về vấn đề đào tạo và giải quyết việc làm sau đào tạo; Chú trọng hơn những chính sách cho vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn…Các ý kiến đóng góp sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp và báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy.

* Cũng trong chiều ngày 4/11/2020, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bạc Liêu cũng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023) để lấy ý kiến góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, đa số đại biểu đều cho rằng Dự thảo Văn kiện được chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng; kết cấu chặt chẽ, khoa học; nổi bật nhất là tư tưởng kế thừa, đổi mới và phát triển; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã có những góp ý cụ thể trên các lĩnh vực giáo dục, công đoàn, y tế, xây dựng Đảng, khoa học - công nghệ, môi trường… Một số ý kiến đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển ngành, lĩnh vực cho phù hợp yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đề nghị sửa lại một số chỉ tiêu về y tế, nước sạch ở nông thôn, thành thị cho phù hợp.

Về tầm nhìn và định hướng phát triển, một số ý kiến đề nghị bổ sung dự báo khó khăn, thách thức về diễn biến mới của tình hình dịch bệnh; sự cạn kiệt của các tài nguyên thiên nhiên; đặc biệt là đại dịch COVID-19; bổ sung vào định hướng phát triển về hoàn thiện tuyến Quốc lộ 1A; các tuyến đường cao tốc vùng Đồng bằng sông Cửu Long; loại bỏ nội dung “đào tạo lại” trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo mà phải chú trọng đào tạo đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội ngay từ ban đầu…/.

Phản hồi

Các tin khác