Khai mạc và đề dẫn Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Trung ương Đoàn đã tổ chức 4 đợt hoạt động cao điểm trong năm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khai mạc Hội nghị 

Việc tham gia góp ý Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gắn với quá trình tham gia góp ý văn kiện đại hội đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và cấp tỉnh được các cấp bộ Đoàn triển khai với nhiều cách làm đa dạng, sáng tạo, như sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm với chủ đề “Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Nhận thức và hành động của tuổi trẻ”; tổ chức các diễn đàn, hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học; tổ chức lấy ý kiến góp ý của đoàn viên, thanh niên trên internet, mạng xã hội; lấy ý kiến thông qua hệ thống báo chí của Đoàn. Các ý kiến đóng góp ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đều được các cấp bộ tổng hợp gửi tới Mặt trận Tổ quốc, Tiểu ban Văn kiện và các ban xây dựng Đảng cùng cấp. 

Qua theo dõi tổng hợp bước đầu cho thấy: 100% đoàn cơ sở, đoàn cấp huyện và đoàn cấp tỉnh đều xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng; các nội dung góp ý của tuổi trẻ cả nước được các cấp ủy đảng đánh giá cao; có nhiều ý kiến tâm huyết, thắng thắn, trực diện, khách quan. Những kết quả bước đầu nêu trên đã và đang tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ cả nước thiết thực chào mừng Đại hội XIII của Đảng. 

Góp ý vào dự thảo văn kiện, các đại biểu khẳng định: dự thảo văn kiện đã đưa ra được những định hướng và giải pháp trọng dụng nhân tài, là bước đột phá, thể hiện tầm nhìn và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Từ đó, mở ra cơ hội cho “nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao” được cống hiến và đóng góp trí tuệ, tài năng cũng như thực hiện trách nhiệm của những người trẻ đối với đất nước. 

Đại biểu nêu ý kiến góp ý tại Hội nghị 

Các đại biểu cho rằng, trong dự thảo văn kiện cần nêu rõ những cơ chế, chính sách cụ thể tạo động lực để thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao theo hướng quan tâm đúng mức tới lợi ích kinh tế để nhân tài quyết định gắn bó, cống hiến với cơ quan, đơn vị. 

TS Trương Ngọc Kiểm, Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng cần đổi mới văn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trình độ cao; đa dạng hóa các loại hình giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người, ở mọi lứa tuổi được học thường xuyên, liên tục, suốt đời. Bên cạnh “Sắp xếp, đổi mới căn bản hệ thống các cơ sở đào tạo sư phạm” như trong dự thảo Báo cáo chính trị đã xác định, đề nghị bổ sung chủ trương, giải pháp về cơ chế, chính sách để hình thành một số cơ sở đào tạo sư phạm đạt chất lượng cao trong khu vực. Đây là đòi hỏi của quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; phù hợp với đặc thù của lĩnh vực đào tạo sư phạm.

Một số ý kiến nêu quan điểm trong văn kiện của Đại hội XIII cần xác các định giải pháp đột phá về chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng xoay trục từ “giảm nghèo” sang “làm giàu”. Theo TS Hà Việt Quân, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Dân tộc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong dự thảo Báo cáo chính trị đã xác định “Chú trọng tính đặc thù của từng vùng dân tộc thiểu số trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc. Có cơ chế thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy,  cần tập trung đầu tư nhiều hơn cho những những người dân tộc thiểu số biết sáng tạo phát triển sản xuất kinh doanh và làm giàu. Trong đó, lực lượng thanh niên là nòng cốt. 

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị 

"Cần hướng tới những đối tượng, những mô hình biết cách làm ăn, làm giàu trong đồng bào dân tộc thiểu số, điển hình là những thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp khởi sự kinh doanh thành công để họ trở thành những đầu tàu, hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội ở vùng này. Văn kiện cần đề cập đến nội dung "xoay trục" này tự hỗ trợ lẫn nhau" TS Hà Việt Quân nói.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao những ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của các cán bộ Đoàn chủ chốt và thanh niên tiêu biểu.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, lực lượng thanh niên luôn được xác định vị trí rường cột tương lai của đất nước vì vậy, trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, phát triển nguồn nhân lực và văn hóa con người Việt Nam là những nội dung được đặt vào các đột phá trong giai đoạn tới./.