Góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Chí Thành)

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến phát biểu tại Hội nghị .(Ảnh: Chí Thành)

 Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến báo cáo sơ lược tình hình đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở cũng như công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI. Theo đó, đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành công tác đại hội cấp cơ sở với 759 tổ chức cơ sở đảng đã đại hội (đạt 100%). Về đại hội cấp trên cơ sở, hiện, có 16/18 Đảng bộ cấp huyện và tương đương tổ chức xong đại hội; đã tổ chức thành công đại hội điểm tại Đảng bộ huyện Đạ Huoai và thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại Đảng bộ huyện Đạ Tẻh.

Qua đánh giá, công tác đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở đảm bảo tiến độ, chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo cả về nội dung và khâu tổ chức đại hội. Tại đại hội cấp huyện và tương đương, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến góp ý cho Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đến nay, các dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng và Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020 cơ bản đã hoàn thành. Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội cũng đã được thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy trình; cơ bản đã hoàn thiện đề án nhân sự để trình Trung ương xem xét, quyết định.

Các đại biểu góp ý kiến tại hội nghị (Ảnh: Chí Thành)

Các đại biểu góp ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Chí Thành)

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến bày tỏ mong muốn, bằng kinh nghiệm và trí tuệ của mình, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Sau khi hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có kế hoạch công bố dự thảo Báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp với tình hình thực tế để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của Nhân dân.

Tại Hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung, hoàn thiện Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trong đó, hầu hết các ý kiến đều thống nhất với nội dung, bố cục và hình thức, chủ đề và phương châm trong dự thảo Báo cáo chính trị. Các đại biểu cũng cho rằng, nội dung dự thảo ngắn gọn, súc tích, đánh giá đúng tình hình thực tế những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp đề ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phù hợp.

Đồng thời, các ý kiến cũng góp ý, đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung cụ thể trong dự thảo Báo cáo Chính trị như: Trong phương châm Đại hội cần đổi từ “sáng tạo” thành từ “đổi mới” để hàm nghĩa rộng hơn; xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu cụ thể trong dự thảo Báo cáo chính trị; cần điều chỉnh các công trình trọng điểm vì đưa ra nhiều công trình trọng điểm sẽ khó hoàn thành trong nhiệm kỳ; chú trọng, công tác bảo vệ phát triển rừng, bảo vệ cảnh quan môi trường, xây dựng đô thị văn minh; cần phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như các nguyên nhân tồn tại và những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; cần đánh giá sâu vai trò của Nhân dân trong những kết quả đạt được thời gian qua.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Chí Thành)

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Chí Thành)

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cũng đề nghị lược bỏ bớt các nội dung trùng lắp; bổ sung đánh giá rõ thêm hiệu quả kinh tế của các mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn; bổ sung hoàn chỉnh, diễn đạt rõ hơn một số nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị…

Ngoài ra, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các mục trong Báo cáo chính trị như: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ; phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người; bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội; quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; xây dựng chính quyền trong sạch, tinh gọn hiệu lực, hiệu quả…

Kết luận hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy và Tiểu ban soạn thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghiên cứu kỹ, tâm huyết góp ý những ý kiến sâu sát cho Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trên cơ sở những ý kiến, góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban soạn thảo Văn kiện sẽ tiếp thu, xem xét để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sắp tới./.

 

Phản hồi

Các tin khác