Đề xuất chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế phù hợp với TP. Hồ Chí Minh

Hội nghị lấy ý kiến đại biểu báo chí - xuất bản TP góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo (lần 2) báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Ngày 14/7, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đại biểu báo chí - xuất bản TP góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo (lần 2) báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê chủ trì Hội nghị. 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và TP Hồ Chí Minh đồng tình và đánh giá cao các nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI; đồng thời góp ý về chủ đề dự thảo Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI cần nhấn mạnh yếu tố đầu tàu cùng cả nước của TP. Về mục tiêu tổng quát, Đại hội nên có định hướng cho từng giai đoạn phát triển. Về bối cảnh dự thảo Báo cáo chính trị cần nhấn mạnh hệ lụy của dịch COVID- 19 đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó các ý kiến cũng đã đề xuất xem xét chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của TP; TP cần có đề án phát triển doanh nghiệp lớn của TP,  xây dựng khu công nghiệp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến. Đồng thời, trong phần đánh giá thông tin truyền thông cần nêu rõ hoạt động cơ quan báo chí và nhân lực báo chí, vì TP là trung tâm báo chí lớn của cả nước…

Nhiều ý kiến cho rằng TP cần quan tâm phát triển đô thị vệ tinh; sớm triển khai các dự án quy hoạch, tránh các dự án quy hoạch “treo” gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. TP cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính trong Đảng; đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sắp xếp phù hợp người đứng đầu; có chính sách cho doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ sở đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá cao những ý kiến góp ý. Đây là những cứ liệu cần thiết để Ban biên soạn lắng nghe, xem xét, hệ thống hóa vấn đề để góp phần hoàn thiện dự thảo văn kiện.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

Liên quan vấn đề quốc phòng - an ninh, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê, vừa qua, qua tham khảo ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, Ban biên soạn tiếp thu và sẽ viết lại phần quốc phòng - an ninh, vì phần này chưa phản ánh đúng tầm và thế của TP là một đô thị lớn, có tính chất phát triển và dẫn dắt, lan tỏa khu vực.

Về một số vấn đề cụ thể như chỉ tiêu phát triển kinh tế, Ban Chấp hành Đảng bộ TP tiếp tục thảo luận, cũng như giao cho Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh đánh giá tình hình trong bối cảnh khu vực, thế giới, nhận diện rõ tiềm lực của doanh nghiệp hiện nay để đưa ra chỉ tiêu, thông số sát hợp tình hình và giải pháp phù hợp…/.

Phản hồi

Các tin khác