LĐLĐ tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội

Ngày 21/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Minh Tâm)

Hội nghị được thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Kế hoạch 64/KH-TLĐ ngày 16/9/2020 về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống công đoàn Việt Nam.

Tham dự hội nghị có Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban Liên đoàn Lao động.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Sơn La đóng góp xây dựng và hoàn thiện văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là những vấn đề về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam để đề xuất, bổ sung vào văn kiện Đại hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2020-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ, phát triển kinh tế, xã hội năm 2020-2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đại diện LĐLĐ tỉnh, các huyện, thành phố và các ngành ủng hộ đồng bào miền Trung. (Ảnh: Lam Giang)

Đại diện LĐLĐ tỉnh, các huyện, thành phố và các ngành ủng hộ đồng bào
miền Trung. (Ảnh: Lam Giang)

Hội nghị đã thu được 14 ý kiến làm rõ, góp ý bổ sung các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về trách nhiệm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tham gia góp ý, chỉnh sửa thể thức, nội dung, câu từ hoàn thiện dự thảo văn kiện. Các đại biểu cũng tập trung việc xây dựng, thu hút nguồn nhân lực mang tính chất đặc thù đối với các vùng miền nói chung và  tỉnh Sơn La nói riêng trước tình trạng thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục; đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, chạy chức chạy quyền, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, công tác giám sát phản biện xã hội...

 Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã phát động cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. Các đại biểu đã nhiệt tình hưởng ứng, đóng góp thiết thực với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm, xẻ áo” ủng hộ một phần tiền lương, thu nhập giúp đỡ người dân miền Trung vượt qua khó khăn./.

Phản hồi

Các tin khác