Tập hợp trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động góp ý vào dự thảo các văn kiện

Thông tin với báo chí về một số nội dung hoạt động Công đoàn vào ngày 23/10, tại Hà Nội, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Công đoàn Việt Nam nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; tập hợp trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trọng tâm là những nội dung lớn và mới liên quan đến xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, phát huy vai trò và cải thiện đời sống của người lao động. 

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Ngọ Duy Hiểu cung cấp thông tin với báo chí 

Theo đó, ở cấp Tổng Liên đoàn, 3 hội nghị lấy ý kiến sẽ được tổ chức gồm: Hội nghị cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Nam với chủ đề: “Đổi mới chính sách đối với người lao động trong quá trình đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh”; Hội nghị cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Bắc với chủ đề “Đổi mới tổ chức và hoạt động, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị Việt Nam” và Hội nghị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Từ ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao động qua các cấp Công đoàn và các hội nghị trên, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổng hợp, hoàn thiện văn bản góp ý chính thức gửi Trung ương, thể hiện trách nhiệm, tiếng nói của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, của tổ chức Công đoàn đối với Đảng và đất nước. 

Được biết, trong số các hoạt động trọng tâm của công đoàn trong tháng 10 và tháng 11, còn có phát động đợt thi đua cao điểm trong các cấp Công đoàn chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - năm 2020 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phản hồi

Các tin khác