Tiếp thu góp ý của Nhân dân đối với Đảng và đại hội đảng các cấp
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tô Đại Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tô Đại Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, TP Hồ Chí Minh cần quan tâm đến chính sách dân tộc, nhất là ngôn ngữ Chăm, Hoa, Khmer. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật bằng tiếng dân tộc…

Cụ thể, một số đại biểu kiến nghị TP cần quan tâm đào tạo chuyên sâu cho cán bộ văn hóa ở cơ sở; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào quá trình xã hội hóa về lĩnh vực văn hóa. Trong đó, TP cần khai thác và xây dựng các công trình văn hóa xứng tầm với vị trí, vai trò quan trọng, đầu tàu văn hóa của cả nước.

Một số ý kiến cho rằng TP Hồ Chí Minh phải xây dựng các thiết chế văn hoá tại các khu lưu trú công nhân, nhất là phải tổ chức các hoạt động ngoài giờ để cho công nhân có điều kiện thụ hưởng. Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ ngành văn hoá tại các phường, xã, thị trấn…

Đối với công tác dân vận và công tác MTTQ, các đại biểu cho rằng, các cấp ủy đảng cần tiếp tục phối hợp MTTQ để lấy ý kiến Nhân dân đối với các vấn đề nóng, gây bức xúc trong Nhân dân; giải quyết dứt điểm vấn đề người dân quan tâm; tăng cường giám sát của MTTQ đối với Đảng và chính quyền…

Để làm tốt công tác dân vận của Đảng, của chính quyền trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiều ý kiến đề nghị cấp ủy các cấp cần phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tham mưu các giải pháp để phát huy vai trò của Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào giải quyết những bức xúc và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân...

Kết luận tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Tô Đại Phong ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến của các đại biểu góp ý tại hội nghị; nhấn mạnh những ý kiến là cứ liệu cần thiết để Ban biên soạn xem xét, hệ thống hóa vấn đề để góp phần hoàn thiện dự thảo văn kiện.     

Trao đổi với các đại biểu về vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, đồng chí Tô Đại Phong cho rằng, đây là một trong những nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP cần phải xác định, chỉ rõ trách nhiệm nêu gương, thực chất sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo phải lan toả, qua đó tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Đối với công tác dân tộc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh: TP cần quan tâm đánh giá, thực thi chính sách dân tộc, trong đó công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước cho đồng bào dân tộc phải trọng tâm, trọng điểm. “Muốn thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền đến người dân tộc, thì cán bộ phải hiểu, đọc được các tiếng dân tộc”- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tô Đại Phong nhấn mạnh./.

Phản hồi

Các tin khác