Lào Cai: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII

Đảng cần quan tâm chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: LC)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: LC)

Cuối tuần qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng bố cục của dự thảo các văn kiện được sắp xếp khoa học, chặt chẽ, đánh giá cơ bản toàn diện, khách quan về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới và những hạn chế, khuyết điểm cũng như bài học kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, đã có 12 ý kiến tham gia đóng góp tập trung vào chủ đề, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, kết cấu và từng nội dung lĩnh vực cụ thể của dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu cũng đã nêu ý kiến đóng góp vào các vấn đề như: Cần tập trung vào biện pháp mới có tính đột phá, khả thi cao, đóng góp thiết thực vào việc phát huy, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước để giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội đang nổi lên và những vấn đề chiến lược, lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đảng cần quan tâm chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh các liên kết vùng trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đổi mới, sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường…

Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Ðảng

Đồng chí Giàng Seo Vần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai. (Ảnh: LC)

Đồng chí Giàng Seo Vần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai. (Ảnh: LC)

Đồng chí Giàng Seo Vần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đánh giá những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được và hạn chế của 10 nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong văn kiện Đại hội XII đã đảm bảo đầy đủ, toàn diện, sâu sắc, sát và đúng với thực tiễn. Tuy nhiên, đồng chí Giàng Seo Vần đề nghị bổ sung các số liệu minh chứng về kết quả đạt được trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đề nghị bổ sung: “Kiên quyết chống biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống xa dân, coi thường dân, đặc quyền, đặc lợi trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền từ Trung ương đến địa phương vào tiếp sau đoạn nội dung: “đấu tranh có hiệu quả các căn bệnh chủ nghĩa cá nhân”.

Đồng chí cũng mong Đảng tiếp tục kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Việc này cần được thường xuyên, liên tục và phổ biến hơn nữa. Cần bổ sung nội dung: “tăng cường giám sát của Nhân dân trên các lĩnh vực để Đảng tự hoàn thiện, chỉnh đốn vào giải pháp đột phá về: “Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới, sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ”. Bởi, giám sát quyền lực, nhất là giám sát quyền lực do Nhân dân tiến hành đã giúp cho Đảng và Nhà nước ta ngăn chặn được sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong thời gian vừa qua. Trong đó, việc giám sát của Nhân dân, cử tri thông qua cơ quan  MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cần có quy chế mạnh mẽ hơn hiện nay./.

Phản hồi

Các tin khác