Nhân dân tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội
Ông Lê Công Kỷ - Tổ trưởng Tổ dân phố 90, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Ông Lê Công Kỷ - Tổ trưởng Tổ dân phố 90, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Từ TP Đà Nẵng, chia sẻ niềm tin và kỳ vọng của mình với Đại hội XIII đang diễn ra, ông Lê Công Kỷ - Tổ trưởng Tổ dân phố 90 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cho biết, những ngày qua, tại nhiều địa điểm ở TP Đà Nẵng, trong đó có Tổ dân phố 90 nơi ông đang làm Tổ trưởng, cờ hoa, pano, khẩu hiệu chào mừng Đại hội… được trang trí rực rỡ, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân hướng về ngày hội lớn.

Ông Lê Công Kỷ bày tỏ: Đại hội XIII lần này có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) mà còn xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước mang tính dài hạn đến năm 2045; bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới có đủ bản lĩnh, trí tuệ để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen hiện nay.

“Bản thân tôi và mỗi người dân Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung đang rất quan tâm đến Đại hội. Các bản tin thời sự trên truyền hình, đài phát thanh và cả báo mạng, chúng tôi đều theo dõi sát sao mỗi ngày. Đặc biệt, sau khi Trung ương công bố dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, khắp nơi các tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo, thể hiện sự quan tâm của người dân đối với Đảng và sự nghiệp phát triển đất nước” - ông Kỷ cho biết và bày tỏ thêm: Chúng tôi mong muốn Đại hội lần này có đánh giá, nhìn nhận một cách khách quan, nghiêm túc những kết quả, thành tựu đạt được cũng như tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, từ đó có những chủ trương, giải pháp cụ thể hơn, quyết liệt hơn nữa trong việc lãnh đạo đất nước và xã hội.

Tiếp tục hoàn thiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” thông qua hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện; thực hiện tốt hơn dân chủ cơ sở, hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và ở các loại hình khác; đề cao vai trò làm chủ của người dân trong trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho người dân tham gia giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước gắn với việc phát huy vai trò của người dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Chúng tôi cũng kỳ vọng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng, Nhà nước cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, xác định đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nông nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế gắn với việc đổi mới mô hình tăng trưởng; có cơ chế thúc đẩy nhanh và bền vững sự phát triển lĩnh vực nông nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở khu vực nông thôn; có cơ chế, chính sách cụ thể để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế hộ, phát huy vai trò các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Quan tâm hơn nữa đến việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống dịch bệnh; xác định việc bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển.

Tiếp tục có giải pháp nhằm củng cố, tăng cường niềm tin của người dân đối với Đảng, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ máu thịt giữa Dân với Đảng, xem việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi một người dân.

Bà Lê Thúy Quỳnh, Ủy viên Ban chấp hành Câu lạc bộ Thái Phiên Đà Nẵng.

Bà Lê Thúy Quỳnh, Ủy viên Ban chấp hành Câu lạc bộ Thái Phiên Đà Nẵng.

Cùng chung niềm tin với Đảng, với Đại hội lần này, bà Lê Thúy Quỳnh, Ủy viên Ban chấp hành Câu lạc bộ Thái Phiên Đà Nẵng cho rằng, Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại mở đầu cho chặng đường phát triển mới.

Bà Lê Thúy Quỳnh kỳ vọng: Đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ cao nhất để đề ra đường lối tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bà Lê Thúy Quỳnh đặt niềm tin: Với tinh thần đổi mới, thẳng thắn, Đại hội XIII của Đảng lần này sẽ tập trung thảo luận, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trí tuệ, sắc sảo, đầy trách nhiệm của nhân dân để hoàn chỉnh nội dung các văn kiện Đại hội đạt chất lượng, đồng thời lãnh đạo tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, tiếp tục tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong những năm tới. Mong rằng Đại hội sẽ lựa chọn được những người có tâm, có tầm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, đặc biệt là các vị trí lãnh đạo chủ chốt để lãnh đạo đất nước hội nhập và phát triển.

Chia sẻ suy nghĩ, tình cảm của mình với những thắng lợi do Đảng ta lãnh đạo trong thời gian qua, bà Quỳnh cho rằng, rất nhiều thành tựu to lớn, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của Đảng đã được khẳng định và thế giới phải thừa nhận. Trong đó, thành công to lớn và rõ ràng nhất là Chính phủ đã rất quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, qua đó ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế, tạo niềm tin trong Nhân dân.

“Tôi mong muốn Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, tuyên truyền người dân không được chủ quan, lơ là, có ý thức chấp hành thông điệp “5k” của Bộ Y tế. Như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói “trên nóng, dưới lạnh”, chủ trương chỉ đạo rất quyết liệt nhưng ở địa phương, cơ sở nếu thực hiện không nghiêm túc sẽ dẫn đến hệ quả khôn lường khi để bùng phát dịch trong cộng đồng. Cần quan tâm hơn về giáo dục, y tế, cải cách tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bởi đây là những lĩnh vực thiết thực đối với người dân và cán bộ ở cấp cơ sở", bà Lê Thúy Quỳnh bày tỏ mong muốn.

Ông Trịnh Minh Cơ, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

 Từ làng biển Phước Lý (phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), ông Trịnh Minh Cơ, Tổ trưởng Tổ quản lý cộng đồng làng biển khẳng định, nhiệm kỳ qua, dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh COVID-19 và bão lũ, thiên tai xảy ra nhiều nơi, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đất nước ta vẫn đạt những thành tựu to lớn, là một trong số ít các quốc gia có tăng trưởng.

“Qua thông tin tôi cũng được biết, Phú Yên cũng là một trong số các địa phương có tăng trưởng dương. Nhờ sự lãnh đạo và tạo ra những bước đi hợp lý, nghề thủy sản ở Phú Yên và làng biển chúng tôi có nhiều chuyển biến tích cực, người dân có cuộc sống ổn định và phát triển” - ông Cơ nhận định và tin tưởng: “Tôi tin Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công, bầu ra Ban Chấp hành mới với những đồng chí có đủ đức, đủ tài để tiếp tục đưa sự nghiệp phát triển đất nước đi lên. Là một ngư dân, chúng tôi mong muốn sau Đại hội, Đảng và Nhà nước sẽ có những quyết sách, cơ chế toàn diện và thiết thực hơn để đưa kinh tế biển ngày càng phát triển, trong đó có ngành nuôi trồng và đánh bắt xa bờ hiện nay. Riêng với nghề nuôi tôm hùm của Phú Yên, cần có chính sách hỗ trợ người nuôi về mặt nước cũng như kỹ thuật, giống và đầu ra ổn định; đồng thời xây dựng chỉ dẫn địa lý về sản phẩm tôm hùm Phú Yên”.

Ông Nguyễn Văn Chúng - Tổ trưởng Tổ đoàn kết đánh bắt xa bờ làng biển Phú Hòa 1, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ông Nguyễn Văn Chúng - Tổ trưởng Tổ đoàn kết đánh bắt xa bờ làng biển Phú Hòa 1, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Mong muốn Đại hội XIII thành công, đồng thời tiếp tục có thêm những chủ trương, chính sách để phát triển nghề biển, ngư dân Nguyễn Văn Chúng - Tổ trưởng Tổ đoàn kết đánh bắt xa bờ làng biển Phú Hòa 1 (xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) cho hay, thông qua nhiều phong trào như xây dựng nông thôn mới, mỗi làng xã một sản phẩm (OCOP) hay thành lập tổ đoàn kết trên biển… ngư dân các miền biển hiện đã có điều kiện để phát triển kinh tế và đời sống, bộ mặt quê hương có nhiều thay đổi.

“Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước cần có thêm những giải pháp để nghề biển phát triển bền vững, nhất là những hỗ trợ ưu đãi về vốn, về giá cả và đầu ra cho sản phẩm đánh bắt. Đặc biệt, nhiều rủi ro trong nghề biển hiện vẫn hiện hữu bởi thiên tai và nhân tai. Bà con ngư dân chúng tôi rất cần sự hỗ trợ hơn nữa của Nhà nước và ngành chức năng” - ngư dân Nguyễn Văn Chúng kiến nghị./.

Phản hồi

Các tin khác