Trung tâm Báo chí Đại hội XIII: Tổ chức và vận hành bài bản, hiệu quả, toàn diện

Nhằm bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được khai trương vào ngày 22/01 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII đã rất nỗ lực, tích cực triển khai, cụ thể hóa các nội dung công việc, tổ chức các hoạt động, cung cấp thông tin, tài liệu để giúp các nhà báo, phóng viên tác nghiệp và đưa tin kịp thời, chính xác, hiệu quả về Đại hội XIII của Đảng.

Lãnh đạo Trung tâm báo chí luôn trực ở trung tâm, đồng hành với các nhà báo, phóng viên, kịp thời định hướng tuyên truyền, giải đáp những nội dung các nhà báo, phóng viên đề nghị.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII cho biết, nhằm tạo điều kiện tốt nhất và hướng dẫn các phóng viên, nhà báo trong nước và quốc tế tác nghiệp tại Trung tâm, Trung tâm báo chí đã ban hành nhiều văn bản như: Quy chế hoạt động của Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng, Hướng dẫn cung cấp thông tin và trả lời phỏng vấn báo chí của đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Trong đó, Quy chế về hoạt động của Trung tâm Báo chí Đại hội XIII quy định chi tiết đối với phóng viên, kỹ thuật viên tác nghiệp; việc phỏng vấn đại biểu cần đăng ký với Trung tâm Báo chí để điều phối, sắp xếp, giúp thuận lợi, đồng bộ cho cả người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn. Đây là một trong những điểm mới của Trung tâm báo chí của Đại hội lần này; đã phát huy hiệu quả thiết thực trong việc tác nghiệp của các phóng viên, nhà báo.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra khu vực tác nghiệp của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tại Trung tâm Báo chí
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra khu vực tác nghiệp của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tại Trung tâm Báo chí

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII ân cần hỏi thăm các nhà báo, phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra khu vực tác nghiệp của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tại Trung tâm Báo chí

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra khu vực tác nghiệp của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tại Trung tâm Báo chí

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII, “Trung tâm Báo chí phối hợp Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các đơn vị liên quan, bố trí và bảo đảm tốt nhất các điều kiện; lắp đặt các trang thiết bị, đường truyền phục vụ yêu cầu phát thanh, truyền hình, truyền tin, viết tin, bài cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về Đại hội. Trong đó, Trung tâm đã tạo điều kiện thuận lợi, bố trí địa điểm, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho các cơ quan báo chí chủ lực như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan báo chí tham dự đưa tin về Đại hội."

Trong đó, Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII tại địa chỉ: daihoi13.dangcongsan.vn là kênh thông tin chính thống, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp cận tài liệu, hình ảnh của đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng 6 thứ tiếng: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra khu vực tác nghiệp của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tại Trung tâm Báo chí

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra khu vực tác nghiệp của phóng viên Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra khu vực tác nghiệp của phóng viên Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra khu vực tác nghiệp của phóng viên Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra khu vực tác nghiệp của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII ân cần hỏi thăm các nhà báo, phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII hỏi thăm các nhà báo, phóng viên của Truyền hình, Báo Nhân dân

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra khu vực tác nghiệp của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII thăm hỏi các nhà báo, phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra khu vực tác nghiệp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII hỏi thăm các nhà báo, phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra khu vực tác nghiệp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra khu vực tác nghiệp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra khu vực phục vụ của Tổ phục vụ Trung tâm Báo chí

Thành viên của Trung tâm báo chí luôn nhiệt tình giúp đỡ các phóng viên tham gia tác nghiệp

Thành viên của Trung tâm báo chí luôn nhiệt tình giúp đỡ các phóng viên tham gia tác nghiệp

Thành viên của Trung tâm báo chí hướng dẫn phóng viên về chế độ ăn, nghỉ tại Trung tâm trong lúc tác nghiệp.

Thành viên của Trung tâm báo chí hướng dẫn phóng viên về chế độ ăn, nghỉ tại Trung tâm trong lúc tác nghiệp.

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Báo chí đã phối hợp với Tiểu ban Y tế tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế cũng như cán bộ tham gia phục vụ Đại hội của Trung tâm Báo chí và Trưng bày sách báo. Từ khi bắt đầu Đại hội tới nay, hàng ngày sau mỗi buổi họp của Đại hội, Tiểu ban Y tế của Đại hội  tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực Hội nghị, từ Hội trường chính đến các phòng họp nhỏ, dọc hành lang và khu vực Trung tâm báo chí. Công tác này từ nay tiếp tục được chú trọng.

Ngay đầu giờ buổi sáng ngày 28/1, Trung tâm báo chí đã phát khẩu trang y tế cho các phóng viên khi đến tác nghiệp. Tại khu vực dành cho phỏng vấn đại biểu, các phóng viên luôn thực hiện tốt công tác phòng dịch. Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.
sdsds

Lãnh đạo Trung tâm Báo chí đề nghị các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội chú ý những biện pháp phòng, chống dịch, phải đeo khẩu trang trong khi tác nghiệp

Khẩu trang PM2.5 của Bộ Y tế được cấp phát miễn phí cho tất cả các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội.

Khẩu trang PM2.5 của Bộ Y tế được cấp phát miễn phí cho tất cả các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội.

Khẩu trang PM2.5 của Bộ Y tế được cấp phát miễn phí cho tất cả các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội.

Được khuyến cáo thực hiện nghiêm các biện pháp, phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng XIII thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống COVID-19
 

Phản hồi

Các tin khác