Xét nghiệm COVID-19 lần thứ 3 cho phóng viên báo chí và lực lượng phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Tại Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng hàng ngày có hàng trăm phóng viên, biên tập viên kỹ thuật viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài đang tác nghiệp. Ngoài ra, tại Đại hội còn có lực lượng an ninh, kỹ thuật, phục vụ...

Dưới đây là những hình ảnh xét nghiệm COVID-19 cho lực lượng phóng viên báo chí và an ninh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia:

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.


Tất cả các nhân viên an ninh, phục vụ, phóng viên làm việc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đều phải lấy mẫu xét nghiệm.

Tất cả các phóng viên báo chí và các nhân sự phục vụ Đại hội XIII của Đảng đang làm việc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đều được xét nghiệm COVID-19.


Những người đang phục vụ Đại hội XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đều phải đeo khẩu trang phòng dịch và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Những người đang phục vụ Đại hội XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đều phải đeo khẩu trang phòng dịch và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho lực lượng cảnh vệ phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho lực lượng cảnh vệ phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho lực lượng an ninh phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho lực lượng an ninh phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Các y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho những người phục vụ Đại hội XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sáng 29/1.
Các y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho những người phục vụ Đại hội XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sáng 29/1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho những người phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Các y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho những người phục vụ Đại hội XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sáng 29/1.

Các y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho những người phục vụ Đại hội XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sáng 29/1.


Các phóng viên báo chí phục vụ tại Đại hội XIII của Đảng xếp hàng chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Các phóng viên báo chí xếp hàng chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Đây là lần thứ 3 Tiểu ban Y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các phóng viên báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Đây là lần thứ 3 Tiểu ban Y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các phóng viên báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng.


Phản hồi

Các tin khác