An Giang: Xác định rõ ngành, lĩnh vực trọng tâm để đẩy mạnh hợp tác phát triển

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự Đại hội có 349 đại biểu, đại diện cho 64.934 đảng viên toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã nghiêm túc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đúng tiến độ và yêu cầu đề ra, tạo khí thế chính trị sâu rộng, củng cố niềm tin, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Thành công của đại hội đảng các cấp cũng là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân, Đại hội là dịp để Đảng bộ nhìn lại quá trình phấn đấu ở nhiệm kỳ qua, xác định vị trí của Đảng bộ và địa phương trong tiến trình phát triển chung của Đảng, của đất nước; rút ra những kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ đó, đề ra mục tiêu cao hơn, giải pháp cụ thể hơn, hành động quyết liệt hơn cho sự phát triển của nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm cao nhất, đại diện cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ đóng góp để ban hành Nghị quyết Đại hội sát, đúng, thể hiện được ý chí của Đảng bộ và nguyện vọng của Nhân dân.

Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm tập thể có đủ phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực thực tiễn, thật sự đoàn kết, thống nhất, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; đồng thời, xem xét, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu của Đảng bộ để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân phát biểu khai mạc Đại hội

 Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cần nêu cao quyết tâm chính trị, hướng tới mục tiêu: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng - an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước”- đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Thực hiện đạt và vượt 08/15 chỉ tiêu

Báo cáo chính trị trình Đại hội do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trình bày nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Phát huy dân chủ, đoàn kết trong hoạt động, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của từng cấp ủy viên và vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo, định hướng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh trong thực hiện các chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác cán bộ và các hoạt động chỉ đạo, điều hành, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình trình bày diễn văn khai mạc tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình trình bày diễn văn khai mạc tại Đại hội

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác dân vận được các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới nội dung, hình thức; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng bài bản, có hiệu quả. An Giang đã chú trọng quảng bá hình ảnh, con người An Giang được tuyên truyền rộng rãi, góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân… Qua đó, phong cách làm việc, hoạt động của các cấp ủy ngày càng đi vào nền nếp, khoa học, bám sát quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ; kịp thời xử lí những phát sinh trên các lĩnh vực. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dành nhiều thời gian nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các ngành, địa phương.

Cùng với đó, tỉnh An Giang đã đẩy mạnh đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Công tác cán bộ được chú trọng và có nhiều đổi mới, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực ngang tầm nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành thường xuyên theo chương trình, kế hoạch hằng năm. Nội dung tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, quy chế làm việc, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI

 
Bên cạnh đó, An Giang tập trung nguồn lực thực hiện đạt và vượt 08/15 chỉ tiêu Nghị quyết, 05/15 chỉ tiêu đạt trên 80%. Kinh tế tăng trưởng qua từng năm phù hợp với nguồn lực của địa phương. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2015 - 2020 đạt 5,25% (giai đoạn 2010 - 2015 đạt 5,07%). Quy mô nền kinh tế tăng khá - năm 2020 đạt 89.362 tỉ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực - đến năm 2020, khu vực I chiếm 32,86%, khu vực II chiếm 14,4%, khu vực III chiếm 49,09%; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, các chỉ số cải cách hành chính, quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đều tăng qua từng năm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm 01 năm so chỉ tiêu Nghị quyết; quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị chuyển biến rõ nét, mời gọi đầu tư hình thành nhiều khu đô thị hiện đại; tỉ lệ đô thị hóa đạt 36,2%....

Khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của tỉnh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng, biểu dương những nỗ lực cố gắng, những thành tích Đảng bộ và Nhân dân An Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng, tự hào, là tiền đề để tỉnh An Giang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, theo đồng chí Võ Văn Thưởng bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế cần tập trung khắc phục. Đó là: Còn 7/15 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu quan trọng như: tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP, GRDP bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội… chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh. Việc đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, chưa rõ nét. Việc thực hiện các khâu đột phá chưa mang lại hiệu quả mong muốn....

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 
Cho rằng những hạn chế, yếu kém đó đang cản trở sự phát triển của tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích rõ những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân để xác định những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khả thi, phù hợp với điều kiện của tỉnh, quyết tâm đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, An Giang cần khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của tỉnh, xác định rõ ngành, lĩnh vực trọng tâm để tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, với thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trong cả nước; triển khai Đề án liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên trên cơ sở phát huy thế mạnh đặc thù của mỗi địa phương để cùng phát triển. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực thực hiện hiệu quả, tránh dàn trải.

Đồng thời, An Giang cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, an toàn sinh học và an toàn thực phẩm, có chất lượng, phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, các địa phương xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh, tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh về nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Tăng cường năng lực dự báo, xúc tiến và tìm kiếm thị trường tiêu thụ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản, xây dựng chiến lược thị trường cho các sản phẩm nông sản chủ lực…

Là một trong những tỉnh trọng điểm về quốc phòng - an ninh của khu vực Tây Nam bộ, vì vậy, An Giang cần tăng cường lãnh đạo củng cố quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh về mọi mặt; tăng cường công tác đối ngoại, thực hiện tốt chương trình hợp tác với các tỉnh biên giới Cam-pu-chia; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc phát sinh hoặc các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Võ Văn Thưởng và các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Võ Văn Thưởng và các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ 2020- 2025, tỉnh An Giang tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, phải coi trọng để công tác xây dựng Đảng thực sự là then chốt và được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo. Tiếp tục thực hiện thường xuyên, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Phát huy dân chủ, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của báo chí và của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng; củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó, máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp cổ vũ các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh.

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang cần làm tốt việc phân công công tác đối với cấp ủy viên theo đề án nhân sự, bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ; chủ động xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa; coi trọng công tác tư tưởng, thực hiện tốt và kịp thời chế độ, chính sách đối với các đồng chí không tái cử theo quy định; có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh An Giang vào cuộc sống - đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới, đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc vào ngày 25/9./.

Phản hồi

Các tin khác