Truyền thông khu vực đánh giá cao kết quả Hội nghị Trung ương 13

 

Hãng thông tấn Xinhua đưa tin về lễ bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh cắt từ bản tin Xinhua)

Dưới nhan đề bài viết “Kết thúc cuộc họp quan trọng kéo dài trong 5 ngày của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”, hãng thông tấn Tân hoa (Xinhua) của Trung Quốc nêu rõ, trong thời gian diễn ra Hội nghị lần này, các đồng chí Uỷ viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2020 và các kế hoạch trong năm 2021. Ngoài ra, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung cần bổ sung, sửa đổi dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đồng thời cho ý kiến về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Bài viết trên Xinhua dẫn bài phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trong thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cần tiếp tục đề cao cảnh giác trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đồng thời tập trung vào các chính sách và biện pháp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội nghị đã xem xét dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII sắp tới, trong đó vạch ra phương hướng phát triển đất nước trong giai đoạn 10 năm chiến lược (2021-2030), cùng với đó là các nhiệm vụ, giải pháp chủ chốt để phát triển các lĩnh vực cụ thể, với nhiều nội dung đổi mới. Theo Chương trình làm việc của Hội nghị, Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khoá XII tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII (cả Uỷ viên Trung ương chính thức và dự khuyết); đồng thời Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII tái cử khoá XIII và giới thiệu nhân sự mới lần đầu tham gia Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.  Kết quả đạt được rất tốt đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất rất cao với đề xuất của Bộ Chính trị - theo như lời đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Xinhua) 

Cuối tuần trước, Tờ The Star của Malaysia đã dẫn lại bài viết với tựa đề “Việt Nam bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37”. Trong bài viết này, tờ The Star đã đưa tin về lễ bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và điểm lại một số nội dung quan trọng trong bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Nhân sự kiện bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bài viết trên tờ The Star cũng lồng ghép đưa tin về một sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng khác của Việt Nam trong năm 2020, đó là Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra vào tháng 11 tới. Bài viết dẫn lời Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan vào tháng tới sẽ được tổ chức theo một cơ chế phù hợp với tình hình hiện nay. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã tận dụng mọi nỗ lực để tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan. Tinh thần đó đã cho thấy một ASEAN đoàn kết, tự tin và vững mạnh vượt qua những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra./.

Phản hồi

Các tin khác