Công tác nhân sự phải được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng

Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: TTXVN)

Sáng 15/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu khai mạc phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại phiên họp thứ 54, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần cuối vào công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Về cho ý kiến vào các báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận để làm sâu sắc, toàn diện hơn, bảo đảm phản ánh đầy đủ, khách quan, trung thực những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, làm nổi bật những đổi mới, bài học kinh nghiệm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XIV. Trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị để chuyển giao cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tại Kỳ họp thứ 11 sắp tới, Quốc hội sẽ dành thời gian quan trọng để thực hiện công tác nhân sự, kiện toàn một số chức danh của nhà nước. Do đó công tác nhân sự được cho ý kiến tại phiên họp thứ 54 phải được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm việc tiến hành tại kỳ họp được chặt chẽ đúng quy trình, bảo đảm các thủ tục, đạt được sự đồng thuận cao của đại biểu Quốc hội.

Diễn ra trong vòng 1 ngày làm việc, theo dự kiến chương trình, ngoài các nội dung thảo luận trực tiếp, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bằng văn bản đối với báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày tóm tắt các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến thảo luận về nội dung này./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất