Đồng chí Mai Văn Chính được bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương
hhhhhhh

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan khoá XXI, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ XXI, chương trình, kế hoạch công tác của Ban và sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Ban, đặc biệt là đồng chí Trưởng ban và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương. Trong suốt những năm vừa qua, Đảng bộ luôn luôn giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm kế  thừa, phát huy truyền thống và các kết quả đạt được, tiếp tục xây dựng hình ảnh Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới”.

Đại hội đã nghe đồng chí Dương Minh Đức, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết công tác của Đảng bộ và Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

hhhhhhh

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Báo cáo tổng kết công tác của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chỉ rõ: Nhiệm kỳ vừa qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan phối hợp với Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các chi uỷ, chi bộ, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự ổn định, đoàn kết trong toàn cơ quan, tạo môi trường phấn khởi để đảng viên phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các chi bộ, các vụ, đơn vị đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đi sâu nghiên cứu, bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời, xây dựng hình ảnh cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương “Đoàn kết, trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”.

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành 80/89 đề án, tham mưu 81 văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có 3 nghị quyết, 1 quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về xây dựng đội ngũ cán bộ và quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 77 văn bản các loại; triển khai đồng bộ 2 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đã tham mưu ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và ban hành Hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

hhhhhhh

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Đảng bộ chăm lo công tác xây dựng nội bộ cơ quan, đơn vị. Đảng uỷ đã chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương, qua đó tạo nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động của cơ quan, Đảng bộ.

Đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ phát huy tốt vai trò nòng cốt, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban trong công tác nghiên cứu, tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm; tham mưu về công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.
Đảng bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của đơn vị trong nhiệm kỳ vừa qua như một số chi uỷ chưa coi trọng đúng mức, chưa dành thời gian, công sức thỏa đáng cho công tác đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng đội ngũ cán bộ, cấp ủy viên, đảng viên chưa đồng đều; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ chưa cao, việc đóng góp ý kiến vào các văn bản của Đảng ủy của một số chi bộ còn chậm, chất lượng chưa cao.
Với mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới với 6 nhóm chỉ tiêu cơ bản, 5 nhiệm vụ trong tâm, 3 giải pháp đột phá, tập trung vào lãnh đạo công tác giáo dục chính tri tư tưởng, đạo đức; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng bộ; lãnh đạo xây dựng cơ quan; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá, những kết quả mà Đảng bộ đạt được là toàn diện với nhiều nét mới, nổi trội trên tất cả các mặt như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát,…

Đồng chí đánh giá, Ban Tổ chức Trung ương là một trong những đơn vị tham mưu hàng đầu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng. Do đó, đồng chí đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ cần đặc biệt coi trọng và thực hiện thật tốt công tac giáo dục chính trị tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng viên trong Đảng bộ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ. Các cấp uỷ trong Đảng bộ cần đánh giá sâu về tình hình tư tưởng đối với từng cán bộ, đảng viên,để kịp thời có phương hướng quản lý, xử lý, đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến, tự chuyển hoá”,... Đồng thời, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan với tập thể Lãnh đạo Ban, giữa các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị…

hhhhhhh

Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới ra mắt Đại hội. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh những thành tích mà Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã đạt được là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng bộ, hạt nhân là Ban Chấp hành Đảng bộ và chủ trì là Ban Thường vụ Đảng uỷ khoá XXI. Đồng chí mong muốn, với Ban Chấp hành khoá mới, Đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó Đảng uỷ cần tiếp tục phối hợp với Lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm và những nhiệm vụ mới về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Với tư cách là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mỗi đảng viên, cán bộ trong cơ quan cần nắm bắt chắc đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nắm rõ nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và phương thức lãnh đạo của Đảng để làm tốt công tác tham mưu và giám sát thực hiện, công việc theo chức năng của mình. Đồng thời, cần nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, cầu thị lắng nghe, xây dựng tốt cơ sở dư liệu cho bản thân và hình thành “thương hiệu” cá nhân,…

Đã có 15 ý kiến tham luận được trình bày tại Đại hội tập trung vào các nhóm vấn đề quan trọng trong Văn kiện, Chương trình hành động của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đặc biệt các ý kiến góp ý nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí chính thức.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy; bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra (gồm 5 đồng chí) và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được bầu làm Bí thư Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

 MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG NHIỆM KỲ 2020-2025

1. 100% đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2, 100% chi bộ xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký và tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Thực hiện đầy đủ, nền nếp các chế độ họp, giao ban định kỳ; họp liên tịch giữa Đảng ủy cơ quan và Lãnh đạo Ban; họp giao ban giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với cấp ủy chi bộ; đối thoại định kỳ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với Ban Chấp hành Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cơ quan.

4. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 15-20 đảng viên.

5. Hằng năm có từ 95% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có khoảng 20% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Đảng bộ cơ quan và các chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

6. Lãnh đạo hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch hằng năm và toàn khoá, nhất là các đề án do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm tiến độ và chất lượng, tiếp tục kiện toàn đủ số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của các vụ, cục, đơn vị. 

 

Phản hồi

Các tin khác