Long An: Cụ thể hóa để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Trà Long)

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trà Long)

 Trong 2 ngày 20- 21/1, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An nhấn mạnh: Những nội dung được quán triệt tại hội nghị rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thời gian tới của địa phương. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Long An đề nghị các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, các cấp ủy cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI rộng rãi trong nhân dân; chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, công nhân, viên chức, lao động.

Song song với đó, các cấp ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành khẩn trương chỉ đạo, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình địa phương, đơn vị để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 (Ảnh: Trà Long)

Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025. (Ảnh: Trà Long)

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nội dung: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại nhiệm kỳ 2020-2025 và quán triệt thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 19/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất