Giới thiệu 1.000 tư liệu tiêu biểu về Đảng Cộng sản Việt Nam

Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021), ngày 20/1, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin”.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phan Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng đại diện các cơ quan Trung ương, Văn phòng Quốc hội; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đông đảo công chúng và bạn đọc.

Cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: LT)

Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin” giới thiệu 1.000 tư liệu tiêu biểu được lựa chọn trưng bày theo 4 nội dung: 1) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Sự kiện lịch sử trọng đại của Cách mạng Việt Nam; 2) Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc kháng chiến, kiến quốc; 3) Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới, phát triển đất nước; 4) Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội.

Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Kiều Thúy Nga cho biết, các tư liệu trong Triển lãm phản ánh một cách chân thực và đầy đủ về quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; sứ mệnh lịch sử và ý nghĩa sự ra đời Đảng Cộng sản; các Cương lĩnh, Điều lệ, Sách lược, Chỉ thị, Nghị quyết, đặc biệt là bộ Văn kiện đầy đủ của các kỳ Đại hội Đảng và tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Mỗi kỳ Đại hội là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam; các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những đóng góp vĩ đại của Người đối với lịch sử dân tộc; về những thành tựu trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước - đây chính là minh chứng rõ nhất về sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Các đại biểu tham quan triển lãm (Ảnh: LT).

Bên cạnh các tư liệu sách, báo, Triển lãm còn trưng bày một số hình ảnh, phim tài liệu giới thiệu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những cống hiến to lớn của các đồng chí Lãnh đạo Đảng cho dân tộc và cho sự nghiệp cách mạng nước nhà.

Triển lãm là sự kiện văn hóa có ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm tuyên truyền, giới thiệu cho các thế hệ người dân Việt Nam nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay…; về các mốc son chói lọi và những bài học kinh nghiệm trên chặng đường vinh quang của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và phát triển.

Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin” kéo dài đến hết ngày 28/02/2021 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất