Bộ Nội vụ: Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn

Ngày 18/01, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 14-KH/BCSĐ về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Nội vụ vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ yêu cầu các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước, của Bộ Nội vụ và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được không khí phấn khởi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Nội vụ...

Hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) 
(Ảnh: dangcongsan.vn)

Theo Kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra trong năm 2021, gồm: Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước (tổ chức bằng các hình thức phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của Bộ cũng như của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức) như: Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và đón Tết nguyên đán Tân Sửu; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); Kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021); Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021).

Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam như: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021), Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/1921); Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 - 06/3/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/1921), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng như: Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021); Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021).

Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế như: Kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2021); Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2021); Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2021)...

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ yêu cầu các cấp uỷ đảng, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các tổ chức đoàn thể trong Bộ tập trung triển khai các nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, tạo động lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhất là đối với các cơ quan thông tin, báo chí của Bộ và các cơ quan trực thuộc Bộ./.

Phản hồi

Các tin khác