Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự 4 ​tỉnh, thành phố

Theo đó, tại Nghị quyết số 1124/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Bùi Văn Hải, kể từ ngày 8/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1125/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Từ Minh Hải, kể từ ngày 8/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1126/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 8/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1127/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Trần Văn Chung, kể từ ngày 8/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1128/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 8/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1129/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 8/12/2020.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng Nhân tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh (người đứng giữa) tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 16, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định. (Ảnh: TTXVN).

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh

Nam Định Lê Quốc Chỉnh (người đứng giữa) tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 16, khóa XVIII,

nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định. (Ảnh: TTXVN).

Theo Nghị quyết số 1130/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Viết Hưng, kể từ ngày 8/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1131/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Khương Thị Mai, kể từ ngày 8/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kbang, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 8/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1133/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Lê Đình Sơn, kể từ ngày 6/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1134/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, kể từ ngày 6/12/2020./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất