Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ Bộ Tư pháp

Sáng 20/1, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu; Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nguyễn Kim Tinh.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh cho biết: Trong năm 2020, đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng tổ chức đảng, trọng tâm là duy trì các phiên họp Ban Chấp hành, Ban thường vụ theo Quy chế làm việc và Chương trình công tác; ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác; triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác tổ chức cán bộ, quản lý và phát triển đảng viên cũng như công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. Ảnh: TH.

Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. Ảnh: TH.

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở và hoàn tất các thủ tục kéo dài nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn Bộ đến năm 2022 theo hướng dẫn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, về tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên được chú trọng, tập trung vào công tác quy hoạch và công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn về công tác xây dựng đảng; tích cực, chủ động hơn trong triển khai toàn diện các mặt công tác, nhất là giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, xây dựng tổ chức và phát triển đảng viên…

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: Một số nhiệm vụ triển khai còn chậm; việc sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề hàng quý tại một số tổ chức đảng chưa đạt kết quả như mong muốn…

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TH.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TH.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2020 của Đảng ủy Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm yêu cầu, Đảng ủy Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị và cán bộ đảng viên tích cực tham mưu và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, cấp ủy cần tập trung triển khai, học tập, quán triệt sâu sắc, phát động phong trào thi đua, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Đảng bộ các cấp; Bám sát vào chủ đề công tác năm 2021 mà Đảng ủy Khối đề ra "Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên"; Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, coi trọng việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng; Tiếp tục đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới...

Nhân dịp này, Hội nghị đã trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên; tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 4 đồng chí. Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI. Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua theo chuyên đề lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Giấy khen của Đảng ủy Bộ Tư pháp cho các tổ chức Đảng, Đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác